FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

8.2. Webshop statistik

Du er her: Statistik > Webshop statistik

For brugere af SmartWeb webshop er der yderligere statistikmoduler til rådighed. I disse kan du finde relevante nøgletal for din webshop, der kan inddeles efter en periode efter eget valg. Nedenfor vises et eksempel på en webshopstatistik.Ovenstående eksempel viser omsætningen for en webshop i løbet af de seneste 7 dage. Det er også muligt at vælge Antal ordrer under Type og på den måde se, hvor mange ordrer der har været pr. dag gennem de sidste 7 dage. Dette vises i eksemplet nedenfor. 
Som det kan ses, er dette en statistik over Ordrer og de tilhørende data.

Under fanebladet Produkter vises en oversigt over alle produkter, der er blevet solgt i den valgte periode. Dette kan f.eks. bruges til at identificere bedst- og dårligst sælgende produkter og derved identificere relevante forbedringsmuligheder.