FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

6.2.3. Valuta

Du er her: Kontrolpanel > Webshop > Valuta

Under Valuta kan du oprette og redigere de valutaer, som skal kunne anvendes på din webshop. Når du klikker på Valuta, vil du se en liste med de valutaer, du allerede har oprettet.Nedenstående guide viser, hvordan du kan oprette flere valutaer på din webshop. Som vist nedenfor, er Danske kroner oprettet som standard.


 
1. Ønsker du at oprette en ny valuta, skal du trykke på Opret ny valuta, hvorefter nedenstående side frem.Titel: Angiv em titel for den nye valuta, så kunderne ved, hvilken valuta der er tale om.

Symbol: Indtast forkortelsen for den nye valuta. F.eks. $ eller €.

Symbol placering: Vælg om symbolet skal stå til højre eller venstre for beløbet. For danske og svenske kroner skal symbolet stå til højre, mens det står til venstre for euro eller dollars.

Kurs: Indtast den kurs du vil bruge. Huske at skrive denne i dine betingelser.

Afrunding: Vælg hvilken afrunding du vil bruge på din webshop. Valgmulighederne er listet nedenfor: 
  • Ingen
  • Altid op
  • Altid ned
  • Almindelig (skiller ved 0,5)

Samtidig kan du også vælge, hvilken decimal der skal afrundes efter. Valgmulighederne er listet nedenfor:
  • til Heltal
  • 1. Decimal
  • 2. Decimal

Betalingsløsning: Vælg den officielle valuta fra en liste. Dette er meget vigtigt, da betalingsgatewayen skal kunne genkende valutaen, og lave den om til danske kroner, når beløbet skal indsættes på kontoen.

Antal decimaler: Vælg hvor mange decimaler, der skal vises ved priserne.

Decimal seperator: Du kan her vælge mellem ,  eller . til at adskille decimaler.

Tusinde seperator: Du kan her vælge mellem , eller . til at adskille tusinde.


2. Når du har udfyldt ovenstående felter, trykker du på Opret, og valutaen er tilføjet til din liste. Herefter skal du huske at vælge denne valuta på de sprog, hvor den skal være tilgængelig.