FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Opret egen prisindeks

Du er her: Kontrolpanel > Webshop > Prisindeks

Bemærk: Denne funktion kræver teknisk forståelse (XML / template udvikling - og supporteres derfor ikke).

 

SmartWeb indeholder en række predefinerede prisindeksfeeds, som kan bruges til eksempelvis PriceRunner eller Google Shopping. Det er dog også muligt at oprette en kopi af et eksisterende prisindeksfeed og rette det til. Eller lave et helt nyt prisindeksfeed, f.eks. til Facebook. Du kan i nedenstående guide læse, hvordan du selv kan oprette et ny prisindeksfeed i SmartWeb-systemet. Dernæst er beskrevet en række forslag til at tilpasse et eksisterende prisindeksfeed.

 

Opret nyt prisindeks


1. Gå til Prisindeks for at komme til nedenstående side.2. Tryk på fanebladet Egne for at komme til nedenstående side.3. Tryk på Opret eget prisindeks for at oprette et nyt prisindeks, der kan forbindes til en valgt udbyder. Den nemmeste metode til at oprette et nyt prisindeks er at tage udgangspunkt i et eksisterende prisindeksfeed. Og dernæst rette det til.

4. Efter oprettelse kan man via rediger udvikle det nye prisindeks. Bemærk dog, at dette er forbeholdt brugere, der har en forståelse for XML eller udvikling.
Prisindeks er opdelt i 3 filer:
1) start.tpl - initialisering af data controllers for dette feed, samt start tags
2) item.tpl - data struktur for et produkt og dets varianter
3) end.tpl - afslutning af feed

5. Når prisindekset er udviklet skal du trykke på Gem, hvorefter prisindekset vil fremgå af oversigten over de prisindeks, der er tilgængelige for din løsning.

 

 

Eksempler på prisindeks justering

Eksempel 1:
Jeg ønsker at ændre beskrivelsen på mit PriceRunner feed fra liste til kort beskrivelse.

Svar:
1. Du skal oprette et prisindeks feed med skabelon PriceRunner.

2. Under rediger skal denne linje:
{assign productDescription $productController->getDescriptionList($product->Id)}

Ændres til:
{assign productDescription $productController->getDescriptionShort($product->Id)}

3. Klik gem. Dit feed bruger nu kort beskrivelse.

Lang beskrivelse tilføjes på denne måde:
{assign productDescription $productController->getDescription($product->Id)}

 

Eksempel 2:
Jeg ønsker at tilføje et ekstra felt, f.eks. Google kategori (google_product_category), til mit Google Shopping prisindeks baseret på udvidet produktdata.

Svar:
1: Du skal oprette en udvidet produktdata, hvor du indtaster dine Google kategorier til. Dette eksempel tager udgangspunkt i at den har id nummer 1.

2. Du skal oprette et prisindeks feed med skabelon Adwords.

3. Under rediger skal du tilføje følgende:

a) Feed start template:
{controller assign=customDataController type=productCustomData}

b) Feed item template: (toppen)
{entity assign=customData controller=$customDataController productId=$product->Id typeId=1}

Feed item template: (xml-struktur for produkt og variant)
<g:google_product_category><![CDATA[{$customData->Title}]]></g:google_product_category>

3. Klik gem. Dit feed printer nu også en udvidet produktdata, i dette tilfælde til "google_product_category".

Samme metode kan benyttes til felter som stand (condition) eller egne værdier (custom_label0 - custom_label4).