FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

6.1.10. FTP konti

Her kan du tilføje en FTP konti adgang til SmartWeb. Denne funktion er henvendt dem, som gerne vil have direkte adgang til de filer som ligger i Filhåndteringen (upload_dir folderen). Denne mappe indeholder alle filer, bl.a. billeder og templates.

Nedenstående viser hvordan det ser ud når du opretter en FTP konti.
Opret FTP-konti:
En FTP konti består altid af følgende informationer:

  • Brugernavn
  • Adgangskode (min. 8 tegn, store/små bogstaver og tal)
  • Server adresse


Det er muligt at have flere brugere.

Med disse 3 informationer, kan du koble på FTP'en.


Du kan koble op via FTP på følgende måde:

  • Direkte via browseren: her indtaster du server-adressen i din browser, med ftp:// foran. Eksempelvis ftp://smartweb.dk, hvorefter du bliver bedt om at indtaste FTP brugernavn og adgangskode. Nedenstående billede viser en oversigt over filerne som ligger i Filhåndtering.
  • Gennem et FTP program: der findes mange forskellige, bl.a. FileZilla (https://filezilla-project.org/)