FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Redigér sprogfil

Du er her: Kontrolpanel > Generelt > Sprog og Domæner

I hver af de pre-installerede sprogpakker er der en række standardtekster, som oversættes automatisk, når sproget vælges til visning. Du skal kun oversætte det indhold, du selv har skrevet.1. Hvis du ønsker at redigere en standardtekst, skal du trykke på -knappen under Kontrolpanel > Sprog og domæner for at komme til nedenstående side. 
2. Her vises en liste over alle standardtekster, opdelt efter ID (dens programmatiske navn) og selve teksten.

3. Tryk på Redigér for at rette en tekst. Skriv herefter din egen tekst. Dernæst trykker du på Gem, og standardteksten vil nu være erstattet af din egen tekst.

4. Du kan søge i hele listen vha. søgefeltet Søgning.