FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Liste link

Du er her: Moduler > Nyhedsbrev > MailLink > Liste link

Under Liste link har du mulighed for at sammenkoble dine brugergrupper i SmartWeb til dine lister i MailChimp.

Denne sammenkobling vil altid blive synkroniseret. Det vil sige, at så snart en bruger tilmelder sig via webløsningen, vil de også automatisk blive oprettet i MailChimpsystemet ved næste synkronisering (synkroniseringen kører 1 gang i timen).

Nedenfor kan du se et eksempel på Liste link i kontrolpanelet.I eksemplet tilkobler SmartWeb brugergruppen "Kun nyhedsbrev tilmeldte" til MailChimp listen "Manual". Når dette er gjort, vil disse brugere altid blive synkroniseret mellem SmartWeb og MailChimp, og du vil derfor kunne sende nyhedsbreve ud til disse brugere fra dit MailChimp system.
 

Send mails via MailChimp til kunder på et specifikt site eller sprog

Hvis man har flere sites eller flere sprog på sin løsning, kan man få brug for at kunne styre sine nyhedsbreve – således at man kun rammer brugergruppen der er tilmeldt nyhedsbrevet på ét specifikt site eller med et specifikt sprog.


Netop dette giver MailChimp mulighed for. De har lavet en funktion, som kan separere hvem man sender sine mails til, baseret på det site og/eller sprog der er oprettet på i SmartWeb.
Funktionen hedder liste-link, hvor man kan tilføje nogle felter (Merge dem som det hedder), så man får site ID'et med over på brugerne i MailChimp.
I MailChimp, ville man derfor kunne styre sine nyhedsbreve således at de KUN skal gælde for dem, som kommer fra Site ID = X.


Opsætning og redigering af liste

Først og fremmest skal man naturligvis have sat MailChimp op. Dette kan man læse mere om i vores MailChimp-manual her.
Denne liste skal man have redigeret, så man kan hente nogle flere parametre på brugerne med over fra SmartWeb til MailChimp.
I eksemplet er der lavet en liste som hedder ”Test List”, hvor de nyhedsbrevstilmeldte fra SmartWeb er synkroniseret over på. For at redigerer denne, vælges knappen med ”pil ned” og herefter ”Settings”:
 

 

Når man kommer ind i disse settings, har man mulighed for at vælge en masse forskellige indstillinger. Vi skal have fat i den der hedder ” List fields and *|MERGE|* tags”:

 

 

Inde under List fields and *|MERGE|* tags, er der mulighed for at overføre en række ekstra data fra SmartWeb. Dette gøres ved at tilføje felterne med ”Add a field”.

Følgende data understøttes:

FNAME Fornavn
LNAME Efternavn
COMPANY Firma
LANGUAGE Sprog ISO
SITE Site id
CITY By
COUNTRY Land
GENDER Køn
ACCESS Sprog/Site tilgang (f.eks. |DK_1|UK_2|)

 

Så snart feltet er oprettet vil de relevante data automatisk bliver overført fra SmartWeb til brugerne i listen når en bruger synkroniseres.

 

(NB! – For at kunne styre specifikke sites eller sprog, skal vi bruge parametrene ”LANGUAGE” og ”SITE”.)

 

Styring af nyhedsbrevsafsendelse
Når ovenstående konfigurering er sat op, kan man herefter tjekke de nyhedsbrevstilmeldte som er kommet med over på sin liste. I de to kolonner vi netop har tilføjet (Language og Site), har vi det Site ID og det Language-parameter, vi kan styre afsendelsen af nyhedsbrevet med:
 

 

I eksemplet har vi fået en række forskellige tilmeldte over, som kommer henholdsvis fra Site ID = 1 og Site ID = 3 og sproglagene DK og DK3.

Hvis vi ønsker at sende et nyhedsbrev, som kun rammer dem som kommer fra sitet med ID = 1 og sproglaget = DK, kan man oprette et segment som kun tager netop disse parametre med:
 

(Bemærk, segmenter kan oprettes i forbindelse med selve afsendelsen af nyhedsbrevet (I første step, under ”Recipients” – men kan også oprettes og gemmes inde på selve listen).

 

Herefter er det blot at opsætte sit nyhedsbrev i MailChimp, og få det afsendt på samme måde som normalt – og så vil kun de tilmeldte med netop disse parametre opfyldt – modtage nyhedsbrevet.