FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

5.3.1. Kladder

Du er her: Moduler > Nyheds SMS > Kladder

Klik på Kladder for at komme til listen med alle de tidligere oprettede SMS beskeder. En SMS ligger i Kladder, indtil den bliver sendt. Herefter fremgår den i listen under Sendte SMS'er. Under Kladder fremgår indhold, afsender, dato for oprettelse og antal gange SMS-beskeden er afsendt.   

For hver afsendt SMS har du en række administrative muligheder. Disse muligheder er:

 

Ikon

             

Funktion

             

Beskrivelse

                 Send SMS               Klik på Send SMS for at sende den valgte SMS. Vælg først modtager. En modtager kan være en hel brugergruppe, eller en enkelt person.

Den enkelte person kan enten tilhøre en brugergruppe eller stå alene.

Når du har valgt den ønskede modtager, klikker du på Send SMS.
                                 
                                 
                Rediger SMS               Du kan redigere en SMS, der allerede er oprettet. I feltet Afsender vælger du et afsendernavn eller et afsendernummer.

Når du har redigeret indholdet i SMS beskeden, klikker du på Rediger-knappen.

Bemærk, at du hele tiden kan holde øje med, hvor mange tegn din SMS fylder
                                 
                                 
                 Slet SMS                Du kan slette en SMS ved at klikke på knappen, som er vist til venstre. Du skal bekræfte, at du vil slette den valgte SMS