FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Brug produkttilkøb på vare

Du er her: Webshop > Produktkatalog

1. Først finder du det produkt, du ønsker at oprette produkttilkøb til fra dit produktkatalog. 

2. Tryk -knappen for det ønskede produkt for at komme til produktets indstillinger.

3. Tryk på fanebladet Produkttilkøb, for at vælge de(t) produkt(er) der skal tilføjes som produkttilkøb til hovedproduktet. 4. Du skal derefter krydse de produkter af, som du gerne vil have skal være tilgængelige som produkttilkøb. I dette eksempel vælges "Fnugrulle", som skal være produkttilkøb til vores t-shirt. 5. Ud fra "Fnugrulle" vælges ”Tilbehør”, som er vores produkttilkøbs kategori.

6. Afslut ved at gemme.

Produkttilkøbet er nu synligt på hovedproduktets-varekort, som vist nedenfor. Som vist, har kunderne nu mulighed for at vælge tilbehøret. Trykker kunden på varen, vil de også komme direkte ind på dennes varekort.