FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Rabatgrupper

Du er her: Webshop > Rabatgrupper > Rabatlinier

Under rabatlinier finder du en oversigt over dine kunderabatgrupper samt produktrabatgrupper. Du kan herunder se en guide til, hvordan du anvender disse grupper på din webshop.I oversigten kan du redigere i dem og vælge, hvorvidt de skal være datostyret eller ej. Når du har ændret og tilpasset disse grupper så husk at klikke Gem.Du kan slette rabatlinien ved at trykke på i højre hjørne. Nederst ser du knappen . Ved at klikke på denne kan du oprette en ny rabatlinie.

De forskellige funktioner i oversigten bliver gennemgået her: 

  • Rabat: Her kan du se rabattypen og prisen/procenttallet f.eks. 15 %.

  • Type: Her kan du vælge om rabatten skal gælde for en specific produktrabatgruppe, eller om det skal være for alle produkter. Hvis du vælger produktrabatgruppe, kommer der nedenunder en dropdownliste, hvor du kan vælge, hvilken specifik produktrabatgruppe der skal være rabat på.

  • Kundetype: Her kan du vælge, hvilke kunder du ønsker, rabatten skal gælde for. Dette kan enten være for alle eller for en specific kundegruppe. Hvis du vælger kunderabatgruppe, kommer der nedunder en dropdownliste, hvor du kan vælge, hvilken specifik kunderabatgruppe som rabatten skal være gyldig for.

  • Valuta: Herunder kan du vælge, om rabatten skal være i en speciel valuta, ellers bliver det i din Standardvaluta.

  • Periode (Fra – til): Her kan du vælge, hvorvidt rabatlinien skal være datostyret eller ej. På denne måde kan du have forskellige rabatlinier oprettet, og så kan du bestemme, hvilke der skal være aktive på bestemte tidspunkter.

  • Administration: Hvis du ønsker at slette den valgte rabatlinie klik da på . Klikker du på , Opretter du derimod en ny rabatlinie.Eksempler på rabatlinier:


1. Står linien som på billedet herunder, betyder det, at alle kunder får rabatten, og at rabatten gælder for alle produkter.

2. Ser rabatlinien ud som nedenfor, betyder det, at den specifikke kundetype får rabatten på alle produkter.

3. Ser rabatlinien således ud, betyder det, at alle kunder har mulighed for at få rabat i den specifikt valgte produktgruppe.

4. Hvis rabatlinien derimod ser ud som denne, betyder det, at den valgte kundetype kun får rabat i den valgte produktrabatgruppe.
Under Rabatgrupper har du to forskellige muligheder for opsætning af rabatlinierne. Du kan enten vælge produktrabatgrupper eller kunderabatgrupper. Disse vil blive forklaret nærmere i de næste afsnit.

Læs mere:

4.8.1. Oprettelse af produktrabatgrupper og kunderabatgrupper