FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

4.2. Produktkatalog

Du er her: Webshop > Produktkatalog

Når du går ind i produktkatalog i din administration, kan du se to faneblade Produktoversigt og Lageroversigt.


Produktoversigt
Produktkataloget indeholder en oversigt over produkter i webshoppen. Nedenfor ses et billede af produktkatalogets forside.Som vist er alle produkter, samt deres informationer og redigeringsmuligheder listet her.

Det er muligt at søge på specifikke varer, hvilket er en fordel, hvis du har et stort produktkatalog. Derudover kan du vælge kun at få vist produkter, der tilhører en specifik kategori eller producent. 

Produkterne er som standard listet i alfabetisk orden, men det er ligeledes muligt at sortere produkterne efter de forskellige kolonner ved blot at trykke på deres overskrift.

Du kan nedenfor finde en oversigt og forklaring på de forskellige knapper og muligheder, du har på produktkatalogets forside.

 
Ikon Navn Funktion
     
Opret produkt Klik på denne knap for at oprette et nyt produkt.
     
Produktkategorier Klik her for at få vist dine produktkategorier.
     
Indtast søgekriterie Her indtaster du dit søgekriterie, når du søger efter et specifikt produkt. Det kan fx være navn, varenummer, id osv.
     
Alle produkter Her kan du via en dropdown vælge imellem dine produktkategorier. Du vil derefter kun få vist produkter i den specifikke kategori.
     
Alle producenter Her kan du via en dropdown vælge imellem dine producenter for kun at få vist deres varer.
     
Kopier Denne bruges, hvis du ønsker en eksakt kopi af et produkt.
     
Redigér Tryk her for at redigere oplysninger om det specifikke produkt.
     
Slet Tryk her for at slette det pågældende produkt.
     
Produktvarianter Tryk her for at få vist varianterne under det pågældende produkt. 
     Lageroversigt:
I Lageroversigten er det muligt at få et overblik over udsolgt produkter.
Det er ligeledes muligt at angive et minimum lagerantal på produkter og varianter; Dvs. at når der er færre end dette antal på lager, vil produktet fremgå som kritiske via denne liste (dog kun i din backend).
Lageroversigten ser ud som vist nedenfor
 

Læs mere:

4.2.1. Opret produkt

4.2.2. Tilkøbsprodukter

4.2.3. Relaterede produkter

4.2.4. Produkt-anmeldelse

4.2.5. Filsalg

4.2.6. Pakkeprodukt

4.2.7. Masseopdatering