FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

3.9. Formular
Formularmodulet gør det muligt at opbygge din egen kontaktformular, bestillingsformular, returformular, filafsendelse eller hvilken som helst formular efter behov.

Klik på ”Formular”  for at opbygge din egen formular.

Formularmodulet er opdelt i 2 faneblade: Design og Indstillinger. De to faneblade vil blive beskrevet i de følgende afsnit.Læs mere:

3.9.1. Design

3.9.2. Indstillinger