FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

3.7. Blog

Sidetypen blog er beregnet til, at du og dine brugere kan vidensdele gennem indlæg og kommentarer på din webløsning.  

Du kan oprette en blog ved at klikke "Opret side" og vælge "Blog" som sidetype.

Når du klikker på ”Blog”, vises en liste over de oprettede blogindlæg og -kategorier. 

Ud for hvert indlæg finder du tre ikoner, hvis funktioner er beskrevet nedenfor:
 

Ikon

                 

Funktion

               

Beskrivelse

                    Vis kommentarer                 Hvis der er skrevet kommentarer til et blog-indlæg, vil det fremgå af kolonnen ”Kommentar(er)” under ”Blog”.
Når du klikker på ikonet ”Vis kommentarer”, vises kommentarer til det valgte indlæg
                                       
                    Rediger blog-indlæg eller kommentar                 Når du klikker på ”Rediger” ikonet, kan du ændre indholdet i det valgte blog-indlæg eller den valgte kommentar
                                       
                    Slet blog-indlæg eller kommentar                 Når du klikker på ”Slet” ikonet, kan du slette det valgte blog-indlæg eller den valgte kommentar