FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Tilføj indhold

Når en kategori er oprettet i mediearkivet, vil den vises i oversigten, som beskrevet i det tidligere afsnit. Denne her guide viser dig hvordan du kan tilføje indhold til arkivet.

1. Tryk på -knappen ud for kategorien, for at se dens indhold. Nedenstående eksempel viser et tomt mediearkiv.2. Tryk på  for at tilføje indhold til kategorien. Nedenstående menu kommer frem.3. I dette vindue hentes de filer eller URL adresser til f.eks. YouTube film, som ønskes tilføjet i mediearkivet.


4. Nedenfo er funktionen af de forskellige ikoner/knapper forklaret.
 
Ikon Navn Beskrivelse
     
Upload fil Tryk på denne for at finde og uploade en fil fra din egen computer. 
Vælg fil Tryk på denne for at få adgang til SmartWeb filhåndtering så du kan tilføje filer, du allerede har uploadet.
     
Slet filer Sletter alle filer der er angivet til importeret til mediearkiv kategorien.
     
Tilføj link Tryk på denne for at tilføje den angivne URL adresse til Youtube-videoen. 


5. Nedenstående eksempel illustrerer upload af en fil og en Youtube film. 
6. Tryk på "Upload" for uploade den angivne fil og Youtube adresse. De vil efterfølgende vises i oversigten, som det kan ses nedenfor. 
7. Ud fra hver fil vises nu et ikon i ventresiden, der tilkendegiver filens indhold. Dette vises ligeledes i kolonnen "Filtype", som er en beskrivelse af filen. 

Tryk på i højrekolonnen for at redigere den pågældende fil. 

Tryk på i højrekolonnen for slette den pågældende fil. 


8. De to filer er nu uploadet i mediearkivet. Nedenfor illustreres, hvordan de vises på webløsningen.
9. Her ses selve kategorien, samt det antal filer den indeholder. Tryk på "Manual" for at komme ind i kategorien og se nedenstående oversigt over filerne. 10. Som det kan ses vises først et galleri, som præsenterer alle billeder i kategorien. Under galleriet vises en medieafspiller, der viser de uploade videoer samt linkede YouTube videoer.

OBS: Ovenstående eksempel vil variere alt efter, hvilke indstillinger der er valgt i opsætningen af mediearkivet. Denne opsætning kan du læse mere om her.