FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Opret kategorier

Denne guide viser hvordan mediearkivet kan inddeles i kategorier til opbevaring af billeder, videoer og dokumenter.

1. Opret først et mediearkiv under Opret side > Mediearkiv. Nedenfor vises et eksempel på et nyt mediearkiv.
2. Tryk på  hvorefter nedenstående menu kommer frem.

Kategori: Her vælges, hvorvidt der er tale om en hovedkategori eller en underkategori.

Titel: Her angives en titel for kategorien. Husk indsætte en sigende titel, så besøgende ikke er i tvivl om kategoriens indhold.

Status: Her angives, hvem der skal kunne se kategorien.

Beskrivelse: Her kan en mindre beskrivelse af kategorien skrives.


3. Tryk på "Opret" i bunden af siden, når de påkrævede felter er udfyldt.

4. Kategorien er nu oprettet og klar til brug, og vil derfor fremgå i mediearkivet som vist på nedenstående eksempel.5. Når kategorierne er oprettet, skal der uploades indhold. Dette er beskrevet i de næste afsnit.