FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Indsæt tabel

Du har mulig for at indsætte en tabel på din tekstside. Dette kan hjælpe med, at gøre siden mere overskuelig.For at lave en tabel skal du klikke på dette her tegn:
Du vil herefter se følgende boks:
Rækker: Her kan du indstille antallet af celler i lodret linje.

Kolonner: Her kan du indstille antallet af celler i vandret linje.

Header: Denne vil fungere som en overskriftslinje på din tabel.

Rammebredde: Her kan du bestemme hvor tyk rammen skal være. Bemærk at hvis du vælger 0 så vil rammen være usynlig.

Justering: Her kan du bestemme om tabellen skal være i midten, højre eller venstre side.

Bredde og Højde: Her kan du bestemme størrelsen på din tabel. Denne bliver afgjort i pixels. Hvis du vælger at skrive 100% så vil tabellen automatisk fylde hele din side.

Celleafstand og Cellemargen: Her kan du bestemme afstanden mellem hver enkel celle.

Titel: Her kan du tilføje en indledende tekst til din tabel.

Resumé: Her kan du tilføje en konkluderende tekst til din tabel. Dette er meget brugbart hvis du anvender statistik og test-resultater.