FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Indsæt billede

Her kan du se, hvordan du indsætter et billede på din webløsning. For at indsætte et billede, skal du først uploade det ønskede billede til SmartWeb serveren, som det er vist nedenfor. Denne procedure kan gentages for andre filformater også. 

Eksempel – Indsæt billede på tekstside

 
1. Først vælges den side, hvor du vil indsætte filen. Klik på ”Sideindhold” for at få vist den valgte sides indhold. Læs HER hvordan du opretter en ny side.

2. Billedet bliver indsat, der hvor tekstmarkøren er placeret. Klik derefter på det ønskede sted i teksten, hvor billedet skal placeres.
3. Når tekstmarkøren er placeret det ønskede sted, klikker du på "Indsæt billede" ikonet  i topmenuen, hvorefter nedenstående vindue åbnes:
 

4. Vælg "Gennemse" for at åbne filhåndteringsvinduet, som vist nedenfor. Her kan du vælge et billede fra serveren eller uploade et nyt fra din computer. 
 


5. Vælg det ønskede billede fra filhåndteringsvinduet eller tryk på "Upload" for at uploade et nyt billede fra din computer til filserveren. 

6. Vælg det ønskede billede fra din computer. Klik derefter på "Åbn" for at tilføje billedet til den aktive mappe. 
 
For at ændre den aktive mappe bruges mappetræet til venstre.
 
7. Dobbeltklik nu på billedfilen i listen for at vælge den.

8. Klik på ”Ok” for at vende tilbage til teksteditoren.

9. Du har nu indsat et billede på tekstsiden. Klik på ”Opdater siden” for at gemme ændringen.