FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

2.2.3. Flyt mappe

For at flytte en mappe skal du blot klikke på den, holde musetasten nede, og dernæst trække mappen hen til den nye placering. Husk at en mappe ikke kan ligge i en anden mappe eller i en side. Se nedenstående billede, hvor mappen ”Manual” flyttes ned under mappen ”Information”.