FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Billedelement

Billedelementet gør det muligt at indsætte en billederotation på dine sider. Du kan enten vælge nogle specifikke billeder, der skal vises på hver enkelt side, eller du kan vælge at vise de samme billeder på alle dine sider.
Læs mere om grundlæggende regler for typer og størrelser på billeder til brug på din webløsning HER.

Nedenstående guide forklarer om funktionen i billedelementet, både fanen "Billeder" og "Indstillinger"

Under hver side i SmartWeb er der et punkt der hedder ”Billedelement”Hvis du trykker på ”Billedelement”, kommer du til "Billeder" siden.Her har du mulighed for at vælge, hvilke billeder du gerne vil bruge til billedelementet.

Upload fil: Her kan du vælge et billede, der ligger på din computer, og som du vil bruge til billedelementet.

Vælg fil: Har du allerede uploadet et billede til din filhåndtering, kan du trykke på "vælg fil", hvorefter du kan vælge det pågældende billede. Vær opmærksom på at rækkefølgen på billederne, er den rækkefølge, der vil blive vist i billedelementet som standard.

Hvis du gerne vil have tekst på dine billeder eller benytte dem som links til en side, skal du trykke på "Ekstra info"-knappen. Derefter kommer du til nedenstående side. Her kan du indtaste et link, titel, beskrivelse, linktekst og periodestyring for billedet. Denne funktion kunne f.eks. benyttes til at sætte fokus på et bestemt produkt. 
 

 

 

Indstillinger for billedelementer

Under fanen "Indstillinger" har du mulighed for at ændre flere indstillinger til billedelementet. Læs mere om indstillingerne under billedet.

 

  • Rækkefølge for rotation: Her kan du vælge at billederne skal rotere efter den rækkefølge som billederne er opstillet efter, eller en helt tilfældig rotation. 
  • Vis billeder fra anden side: Her kan du vælge om du vil vise forsidebanneren på pågældende side.
  • Automatisk nedarvning: Her kan du vælge om du vil vise forsidebanneren på pågældende side. (forskellen fra ovenstående er, at denne vil automatisk opdateres fremover)
  • Højde (pixels): Her kan du vælge at indstille højden manuelt.
  • Visningstid per billede (ms): Her kan du vælge hvor lang tid hvert billede skal vises.
Ser du noget andet på din skærm? Klik her.