FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

2.1.3. Flyt side

I sidetræet kan du strukturere dine siders placering på dit website. For at flytte en side, skal du trykke på den med venstre museknap, holde knappen nede og trække siden til den ønskede placering. Når du ser et grønt + ikon, slipper du siden, som nu er flyttet til en ny mappe. Når du flytter en side til en ny mappe, vil den altid figurere som sidste side i den pågældende mappe.