FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

1.3. Teksteditoren

Redigering af større indholdsområder, såsom indhold af tekstsider, beskrivelser af produkter, brugere og så videre, sker via en WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor. Dette betyder egentlig blot, at du har en synlig menu, der kan hjælpe dig under skrivningen. Det kan sammenlignes med brugen af programmer som f.eks. Microsoft Word.
Du kan læse meget mere om, hvordan du opretter og sletter tekstsider her. Hvis du ønsker at vide mere, om de forskellige sidetyper du har til rådighed i administrationen, skal du klikke her.

Ikonerne i toppen af teksteditoren repræsenterer hver deres funktion: 

Øverste række:
Kilde: Denne viser kildekoden (HTML) for sidens indhold.
Fortryd / Annullér fortryd: Denne knap gør det muligt for dig at navigere frem og tilbage i de seneste ændringer (gælder ikke ændringer, der er foretaget før sidste gang, der blev gemt).
Talopstilling / Punktopstilling: Med denne knap kan du starte eller afslutte en punktopstilling.
Indsæt / Fjern link: Her kan du indsætte eller fjerne et link på den markerede tekst eller et billede. Du kan læse mere om hvordan du indsætter link til PDF her.
Indsæt bogmærke: Med denne knap kan du indsætte et bogmærke i teksten.
Indsæt billede: Her åbner du billed-dialogen, hvor det er muligt at udvælge et billede, der ligger på serveren eller uploade nye billeder. Læs mere om hvordan du kan indsætte billeder her.
Indsæt flash: Her åbner du flash-dialogen, hvor det er muligt at vælge en flash komponent på serveren eller uploade nye flash filer.
Indsæt Mediahelper: Denne dialogboks kan hjælpe dig med at indsætte en Youtube eller Vimeo video. Du skal blot skrive linket til videoen og trykke OK. Videoen vil derefter blive vist på siden og være responsive.
Indsæt vandret linje: Med denne knap kan du indsætte en vandret streg på det sted, du har sat makøren.
Fjern formatering: Ved at klikke her fjerner du al formatering for den valgte tekst.
Klip / Kopiér / Indsæt: Denne knap gør det muligt for dig at flytte eller kopiere udvalgte tekststykker.
Indsæt: Denne knap indsætter tekst fra clipboard som teksten blev kopieret med formatering.
Indsæt som ikke formateret tekst: Denne knap indsætter tekst fra clipboard som ren tekst uden formatering.
Indsæt fra Word: Ved at anvende denne knap "oversætter" systemet den tekst, du har kopieret fra Microsoft Word, til et passende webformat.
Vis afsnitsmærker: Du kan her se rammerne rundt om blokelementer såsom paragraffer.

Midterste række:
Fed / Kursiv / Understreget / Gennemstreget: Formaterer den markerede tekst.
Venstrestillet / Centreret / Højrestillet / Lige Margener: Formaterer den markerede tekst.
Forøg / Formindsk indrykning: Denne knap rykker det aktive tekstafsnit ind eller ud.
Tekstfarve: Du kan her bestemme farven på den markerede tekst.
Baggrundsfarve: Her bestemmer du den valgte teksts baggrundsfarve.
Hævet / Sænket skrift: Du kan her vælge at hæve eller sænke skriften.
Indsæt specialtegn: Denne knap viser en liste over specialtegn, der kan indsættes i teksten.
Søg: Denne knap åbner en dialog-boks, der gør det muligt at søge i teksten.
Erstat: Her åbner du en dialog-boks, der gør det muligt for dig at søge og erstatte i teksten.
Tabel: Her åbner  du en dialog-boks, der gør det muligt for dig at oprette tabeller.
Skabelon: Her kan du vælge den skabelon du vil have på siden. Du kan vælge mellem henholdsvis 2, 3, 4 og 6 kolonner. Du kan vælge at erstatte det eksisterende indhold med den nye skabelon.

Nederste række:
Formatering: Her kan du formatere den valgte tekst til f.eks. 'overskrift 1'.
Skrifttype: Her kan du vælge den skrifttype, du ønsker at benytte.
Skriftstørrelse: Her kan du vælge den skriftstørrelse, du ønsker at benytte.

I indholdsområdet (midten af editoren) kan du indsætte og redigere det indhold, du ønsker på den pågældende side. Når du markerer og højreklikker på teksten eller et element, vil du få en liste over dine redigeringsmuligheder for det pågældende element. 

I bunden, til venstre i editoren, kan du se, hvilke HTML tags der er knyttet til den tekst, hvor cursoren er placeret. 

Hvis der er flere aktive sproglag på din webløsning, kan du skifte mellem disse i rækken af faneblade over teksteditoren. Derved kan du redigere unikt indhold for hvert sproglag. Du skal være opmærksom på, at du ikke gemmer indhold ved at skifte til et nyt sproglag. Husk derfor altid at gemme dine ændringer, inden du forlader en side.