FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

5.4.8. Rabatkoder

Du er her: Moduler > Eksport

Nedenstående skema gennemgår format for Rabatkoder. For at importere rabatkoder, er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen.

OBS! Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 
 

Data navn

Data beskrivelse

CODE_ID
(Påkrævet)
ID for rabatkoden.
Ved oprettelse af en rabatkode skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye rabatkode et ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende rabatkodes ID.
TITLE_[sprog]_[site] Rabatkodens titel på valgte sprog.
CODE_TYPE Rabatkodens type - skal være enten "procent" eller "beloeb".
CODE
(Påkrævet)
Rabatkodens kode - den brugeren skal indtaste.
AMOUNT
(Påkrævet)
Rabatkodens rabat - kommatal, f.eks. 10,50
USE_COUNT Antal gange rabatkoden er brugt.
LIMIT Rabatkodens maksimale brugsantal - heltal større end 0, f.eks. 20
EXPIRES

Rabatkodens dato for udløbelse. Hvis du ønsker at fjerne en udløbsdato skal du skrive "DELETE" i dette felt.
Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss

DATE_ADDED Rabatkodens dato for oprettelse.
Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette rabatkoden.