FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

5.4.13. Brugergrupper

Du er her: Moduler > Eksport

Nedenstående skema gennemgår format for Brugergrupper. For at importere brugergrupper, er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen. Det er muligt at undlade felter, dog ikke felter som er beskrevet som påkrævet.

Hvis du ønsker at slette indhold i tekst felter (alle der er sprog / sites afhængige), kan det gøres ved at indtaste "DELETED" som værdi i importen for feltet. Det hjælper ikke blot at tømme feltet helt (sikkerhedsforanstaltning). Dette gælder for alle import / eksport formater.​
 

Data navn

Data beskrivelse

GROUP_ID
(Påkrævet)
ID for brugergruppen.
Ved oprettelse af en brugergruppe skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt tildeler, systemet selv den nye brugergruppe et ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende brugergruppes ID.
PARENT_ID Hvis brugergruppen er en underkategori, defineres her ID'et for den ovenliggende kategori.
PRODUCER Angiver om brugergruppen er en producent-gruppe eller ej, f.eks. "0"
SORTING Brugergruppens interne sortering.
TITLE_[sprog]
(Påkrævet)
Brugergruppens titel på valgte sprog.
DESCRIPTION_[sprog]_[site] Brugergruppens beskrivelse på valgte sprog.
DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette brugergruppen.