FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

5.4.5. Ordrer

Du er her: Moduler > Eksport

Nedenstående skema gennemgår format for Ordrer. Ordrer kan ikke importeres.
 

Data navn

Data beskrivelse

ORDER_ID ID for ordren
ORDER_DATE Dato for ordren
ORDER_DATE_SEND Dato for afsendelse af ordren
ORDER_DATE_UPDATED Dato for opdatering af ordren
ORDER_CURRENCY Valutakode for ordren
ORDER_STATUS Status for ordren (ID) - (Ordre modtaget, afsendt mv.)
ORDER_REFERENCE_NR Referencenummer for ordren
ORDER_VAT Momssats for leveringslandet på ordren
ORDER_TOTAL Totalen på ordren
ORDER_COMMENT Intern note på ordren
ORDER_COMMENT_EXTERNAL Ekstern note til kunden
ORDER_COMMENT_CUSTOMER Kundens kommentar til ordren - fra checkout
ORDER_ORIGIN Hvor ordren er oprettet fra.
ORDER_SITE_ID Site ID for ordren
ORDER_LANGUAGE_ID Sprog ID for ordren
ORDER_TRACKING_CODE Tracking kode for ordren
PAYMENT_TITLE Betalingsmetodens titel
PAYMENT_PRICE Betalingsmetodens pris (gebyr)
PAYMENT_TRANSACTION Betalingsmetodens transaktion (hvis det er en online betaling)
PAYMENT_CARD_TYPE Betalingsmetodens korttype (hvis det er en online betaling)
DELIVERY_TITLE Fragtmetodens titel
DELIVERY_PRICE Fragtmetodens pris
PRODUCT_ID Produktets ID i ordren
PRODUCT_NUMBER Produktets varenummer i ordren
PRODUCT_TITLE1 Produktets titel i ordren
PRODUCT_TITLE2 Variantens titel i ordren
PRODUCT_TITLE3 Tilvalgets titel i ordren
PRODUCT_AMOUNT Produkets antal i ordren
PRODUCT_PRICE Produktets pris i ordren (før evt. rabat)
PRODUCT_DISCOUNT Produktets rabat i ordren
PRODUCT_BUY_PRICE Produktets indkøbspris
PRODUCT_STOCK_STATUS Produktets leveringstid
PRODUCT_WEIGHT Produktets vægt
PRODUCT_UNIT_ID Produktets enheds ID
PRODUCT_DELIVERY_ID Produktets leveringsmetode ID
PRODUCT_STATUS_ID Produktets status ID
PRODUCT_SERVICE_TYPE Produktets leveringsmetode service type
PRODUCT_TRACKING_CODE Produktets tracking kode
PRODUCT_COMMENT Produktets kommentar
STOCK_LOCATION_ID Produktets lagerlokations ID
DISCOUNT_CODE Rabatkode
INVOICE_ID ID for fakturaen
CUSTOMER_FIRSTNAME Kundens fornavn
CUSTOMER_LASTNAME Kundens efterfornavn
CUSTOMER_COMPANY Kundens firma
CUSTOMER_CVR Kundens CVR-nummer
CUSTOMER_EAN Kundens EAN-nummer
CUSTOMER_ADDRESS Kundens adresse
CUSTOMER_ADDRESS2 Kundens adresse 2
CUSTOMER_POSTCODE Kundens postnummer
CUSTOMER_CITY Kundens by
CUSTOMER_COUNTRY

Kundens landekode (DK, UK etc.)

CUSTOMER_COUNTRY_ID Ikke i brug
CUSTOMER_COUNTRY_CODE Kundens landekode for tlf. (45, 44 etc.)
CUSTOMER_PHONE Kundens telefonnummer
CUSTOMER_EMAIL Kundens e-mail adresse
CUSTOMER_IP Kundens IP-adresse
USER_ID Brugerens (kunde med en konto) ID
USER_USERNAME Brugerens (kunde med en konto) brugernavn
USER_GROUP Brugerens (kunde med en konto) kundegruppe
USER_NUMBER Brugerens (kunde med en konto) Debitor nummer
CUSTOMER_SHIPPING_FIRSTNAME Leveringsadresse fornavn
CUSTOMER_SHIPPING_LASTNAME Leveringsadresse efternavn
CUSTOMER_SHIPPING_COMPANY Leveringsadresse virksomhedsnavn
CUSTOMER_SHIPPING_ADDRESS Leveringsadresse
CUSTOMER_SHIPPING_ADDRESS2 Leveringsadresse 2
CUSTOMER_SHIPPING_POSTCODE Leveringsadresse postnummer
CUSTOMER_SHIPPING_CITY Leveringsadresse by
CUSTOMER_SHIPPING_COUNTRY Leveringsadresse land
CUSTOMER_SHIPPING_COUNTRY_ID Leveringsadresse landekode (DK, UK etc.)
CUSTOMER_SHIPPING_COUNTRY_CODE Leveringsadresse landekode for tlf. (45, 44 etc.)
CUSTOMER_SHIPPING_PHONE Leveringsadresse telefonnummer
CUSTOMER_SHIPPING_EMAIL Leveringsadresse e-mail
PRODUCT_PROFIT Profit på produktet (Product price - Product buy price)
PRODUCT_COVERAGE Lagerstatus