FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

5.4.4. Produktkategorier

Du er her: Moduler > Eksport

Nedenstående skema gennemgår format for Produktkategorier. For at importere produktkategorier, er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen.

OBS! Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 

Hvis du ønsker at slette indhold i tekst felter (alle der er sprog / sites afhængige), kan det gøres ved at indtaste "DELETED" som værdi i importen for feltet. Det hjælper ikke blot at tømme feltet helt (sikkerhedsforanstaltning). Dette gælder for alle import / eksport formater.​
 

Data navn

Data beskrivelse

CATEGORY_ID
(Påkrævet)
ID for produktkategorien.
Ved oprettelse af en produktkategori skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye produktkategori et ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende produktkategoris ID.
PARENT_ID Hvis kategorien er en underkategori, defineres her ID'et for den ovenliggende kategori.
TITLE_[sprog]_[site] Kategoriens titel på valgt sprog.
DESCRIPTION_[sprog]_[site] Kategoriens beskrivelse på valgt sprog.
SEO_TITLE_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-titel (Meta title) på valgt sprog.
SEO_DESCRIPTION_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-beskrivelse (Meta description) på valgt sprog.
SEO_KEYWORDS_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-søgeord (Meta keywords) på valgt sprog.
SORTING Sortering på produktkategorien, f.eks. "3"
USER_GROUPS Brugerrettigheder for kategorien, tom hvis ingen, ellers ID numre for brugergrupper adskilt med |.
LANGUAGE_LAYERS Sprog isokoder for sproglag som produktkategorien skal vises på efterfulgt af site ID (standard 1) (f.eks. DK_1 eller UK_1) sepereret med '|'. Efterlad tom for visning på alle sproglag.
PICTURES Ønskes eksterne billeder knyttet til produktkategorien, angives den fulde sti til billedet ved import, f.eks. http://eksternwebside.dk/sti/til/billede.jpg. Billedet bliver ved import downloadet til webshoppen og bliver knyttet til produktkategorien. Det placeres i /upload_dir/shop/ og navngives som originalbilledet.
URL Produktets URL. Kan ikke ændres.
STATUS Status for produktkategorien, "1" for aktiv og "0" for ikke aktiv
DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette kategorien.