FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

5.4.2. Prislinier

Du er her: Moduler > Eksport

Nedenstående skema gennemgår format for Prislinier (prislinier for produkter, ikke standard produktpris). For at importere prislinier, er det vigtigt, at de er i samme format som eksport filen.

OBS! Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 
 

Data navn

Data beskrivelse

LINE_ID
(påkrævet, se note)

ID for prislinien.
Ved oprettelse af en prislinie skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye prislinies ID .
Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende prislinies ID.
Alternativt kan NUMBER, MIN_AMOUNT,USER_TYPE, USER_ID og CURRENCY bruges som samlet nøgle oprettelse / opdatering.

Påkrævet: LINE_ID er påkrævet, men kun hvis PRODUCT_ID ikke er udfyldt.

PRODUCT_ID
(påkrævet, se note)
ID for produktet. Skal være udfyldt med produktets ID. Kan udfyldes med 'NUMBER' for at bruge produktets varenummer som nøgle. Se mere nedenfor.

Påkrævet: PRODUCT_ID er påkrævet ved oprettelse af prislinie, hvis ikke feltet NUMBER er udfyldt og brugt som alternativ nøgle. (Se NUMBER)
NUMBER

Varenummer for produktet.

Kan bruges sammen med MIN_AMOUNT,USER_TYPE, USER_ID og CURRENCY som en alternativ nølge ved oprettelse / opdatering.

VARIANT_ID ID for varianten. Udfyldes med variantens ID, hvis prislinien skal gælde for en variant. Kan udfyldes med 'NUMBER' for at bruge variantens varenummer som nøgle. Se mere ovenfor.
MIN_AMOUNT Min. antal, f.eks. "1" for 1 stk.
PRICE Salgspris (før evt. rabat).
DISCOUNT Rabat, "0" hvis ingen rabat.
DISCOUNT_TYPE Rabattype, "a" for fast beløb (amount) og "p" for procent.
CURRENCY Valuta, tom hvis standard valuta, ellers f.eks. "DKK" for danske kroner.
USER_TYPE Kundetype, "all" for alle kunder, "group" for kundegruppe og "user" for kunde.
USER_ID Hvis kundegruppe eller kunde er sat i USER_TYPE, så indsættes her ID f.eks. "2"
DATE Datostyring, "0" for fra eller "1" for til
DATE_FROM Dato fra i formatet "0000-00-00 00:00:00"
DATE_TO Dato til i formatet "0000-00-00 00:00:00"
ACCUMULATE Hvis "1" kan prisen udregnes som en kombination af prislinie og rabatlinie. Hvis "0" bruges kun prislinien.
SITE ID for site hvis prisen kun skal gælde for specifikt site. 0 for alle sites.
LANGUAGE sprog-iso for sprog hvis prisen kun skal gælde for specifikt sprog. Blank for alle sprog.
DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette prislinien.