FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

5.4.3. Rabatlinier

Du er her: Moduler > Eksport

Nedenstående skema gennemgår format for Rabatlinier (rabatlinier for produkter). For at importere rabatlinier, er det vigtigt, at de er i samme format som eksport filen.

OBS! Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 
 

Data navn

Data beskrivelse

LINE_ID
(Påkrævet)

ID for rabatlinien.
Ved oprettelse af en rabatlinie skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye rabatlinie's ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende rabatlinie's ID.

SOURCE_TYPE
(Påkrævet)
Bestemmer, hvilken kildetype rabatlinien har. Skal være en af værdierne "all" (alle), "user" (kunde), "userdiscountgroup" (kunderabatgruppe)
SOURCE_ID
(Påkrævet)

Id på kilden, 0 ved kildetype "all"

TARGET_TYPE
(Påkrævet)
Bestemmer hvilken måltype rabatlinien har. Skal være en af værdierne "all" (alle), "product" (produkt), "variantall" (alle varianter for produkt), "variant" (enkelt variant for produkt), "productdiscountgroup" (produktrabatgruppe)
TARGET_ID
(Påkrævet)
ID på målet, 0 ved måltype"all", produkt ID ved måltype (variantall).
MIN_AMOUNT
(Påkrævet)
Min. antal, f.eks. "1" for 1 stk. Måltype "variant" er begrænset til antal 1.
DISCOUNT
(Påkrævet)
Rabat i procent
CURRENCY Valuta-linien skal gælde for, tom hvis alle valuta, ellers f.eks. "DKK" for danske kroner.
SITE

ID for site hvis rabatten kun skal gælde for specifikt site. 0 for alle sites.

LANGUAGE

Sprog-iso for sprog hvis rabatten kun skal gælde for specifikt sprog. Blank for alle sprog.

DATE Datostyring, "0" for fra eller "1" for til
DATE_FROM Dato fra i formatet "0000-00-00 00:00:00"
DATE_TO Dato til i formatet "0000-00-00 00:00:00"
DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette rabatlinien.