FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

5.4.14. SEO Redirects

Du er her: Moduler > Eksport

Nedenstående skema gennemgår format for SEO Redirects. For at importere SEO Redirects, er det vigtigt, at de er i samme format som eksport filen.

OBS! Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 
 

Data navn

Data beskrivelse

SEOREDIRECT_ID
(Påkrævet)
ID for SEO redirect.
Ved oprettelse af et SEO redirect skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv det nye SEO redirect et ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med et eksisterende SEO redirect ID.
SOURCE
(Påkrævet)
SEO Redirect kilde, f.eks. "http://dit-domæne.dk/produkter/*"
TARGET
(Påkrævet)
SEO Redirect mål, f.eks. "http://google.dk"
SEOREDIRECT_TYPE
(Påkrævet)
SEO Redirect type - skal være en af følgende (forklaring i parentes skal ikke inkluderes): 301 (Flyttet permanent), 302 (Flyttet midlertidigt), 404 (Lukket)
LANGUAGE_ISO Angiver hvilket sproglag SEO Redirect er aktivt på. Denne er påkrævet for, at en redirect bliver importeret korrekt.
DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette SEO Redirect.